Wolsza, Tadeusz. „Od Sillamäe Do Goli Otok. Obozy Pracy Przymusowej I NKWD W Krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej I Na Bałkanach Po Drugiej Wojnie światowej. Skala Zjawiska I codzienność”. Dzieje Najnowsze 48, no. 2 (październik 1, 2016): 93–114. Udostępniono grudzień 7, 2022. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2016.2.05.