1.
FATALSKI, Marcin. „Utrzymać Iran po stronie Zachodu”. Ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec kryzysu irańskiego (1951–1953). Dzieje Najnowsze [online]. 11 lipiec 2023, T. 55, nr 1, s. 149–174. [udostępniono 27.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2023.1.07.