1.
MALENDOWICZ , Paweł. Lewica komunistyczna w Polsce po 1989 roku. Organizacje i ich myśl programowa. Zarys problemu. Dzieje Najnowsze [online]. 13 marzec 2023, T. 54, nr 4, s. 171–186. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/DN.2022.4.08.