1.
SYLBURSKA , Aleksandra. Obchody sześćdziesiątych urodzin Bolesława Bieruta i Mátyása Rákosiego w 1952 r. w prasie polskiej i węgierskiej. Dzieje Najnowsze [online]. 13 marzec 2023, T. 54, nr 4, s. 147–169. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.4.07.