1.
HOJKA, Zbigniew. Robotnicy cywilni w KL Auschwitz w latach 1940–1945. Dzieje Najnowsze [online]. 13 marzec 2023, T. 54, nr 4, s. 109–130. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.4.05.