1.
SROKA, Łukasz Tomasz. Pierwsza lekcja hebrajskiego. Transgresja tożsamościowa Żydów polskich od końca XIX do połowy XX wieku. Dzieje Najnowsze [online]. 13 marzec 2023, T. 54, nr 4, s. 85–108. [udostępniono 13.6.2024]. DOI 10.12775/DN.2022.4.04.