1.
Instrukcja wydawnicza. Dzieje Najnowsze [online]. 8 styczeń 2023, T. 54, nr 3, s. 232. [udostępniono 2.6.2023].