1.
CHOMA-JUSIŃSKA, Małgorzata. Żołnierze i biznesmeni. Działalność Gryf Publications w latach 1946–1964 jako przyczynek do historii polskich wydawnictw emigracyjnych po wojnie w Wielkiej Brytanii. Dzieje Najnowsze [online]. 8 styczeń 2023, T. 54, nr 3, s. 131–150. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2022.3.07.