1.
Instrukcja wydawnicza. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 267. [udostępniono 1.2.2023].