1.
POLIT, Jakub. Douglas MacArthur w historiografii USA. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 177–195. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.2.09.