1.
KAMIŃSKA-CHEŁMINIAK, Kamila. Działalność aparatu cenzury z perspektywy lokalnej jako przyczynek do badań nad stalinizmem w Polsce. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 131–151. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.2.07.