1.
RÓŻAŃSKI, Przemysław. Zagłada Żydów w Polsce w dokumentach Departamentu Stanu USA w latach 1940–1943. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 85–107. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.2.05.