1.
RODZIK, Marek. Przed gwarancjami. Próby oddziaływania politycznego Wielkiej Brytanii na Polskę. Od kryzysu sudeckiego do marca 1939 r. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 63–83. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.2.04.