1.
KUŚNIERZ, Robert. Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego na rzecz Kościoła katolickiego w latach 1935–1937 – na podstawie materiałów z inwigilacji jego osoby przez sowiecki kontrwywiad. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 49–62. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.2.03.