1.
NOWIKIEWICZ, Mateusz. Nowa Administracja na rubieży cesarstwa – reformy wojskowe w chińskiej prowincji Yunnan w latach 1901–1911. Dzieje Najnowsze [online]. 22 sierpień 2022, T. 54, nr 2, s. 5–25. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.2.01.