1.
CHRZĄSZCZ, Paulina. Więźniowie deportowani z Francji do obozu Auschwitz-Birkenau. Charakterystyka 71 transportu. Dzieje Najnowsze [online]. 2 maj 2022, T. 54, nr 1, s. 103–119. [udostępniono 9.2.2023]. DOI 10.12775/DN.2022.1.05.