1.
BARTOSZEWICZ, Henryk. Roman Knoll i Juliusz Łukasiewicz – dwie wizje miejsca Polski w Europie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Dzieje Najnowsze [online]. 2 maj 2022, T. 54, nr 1, s. 53–83. [udostępniono 18.5.2024]. DOI 10.12775/DN.2022.1.03.