1.
BOSIACKI, Adam. Iwan Kriwoziercew jako świadek niektórych okoliczności zbrodni katyńskiej. Dzieje Najnowsze [online]. 1 grudzień 2021, T. 53, nr 3, s. 59–89. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2021.3.04.