1.
POLIT, Jakub, SZUSTER, Gabriel, RUSIN, Bartłomiej & MARKOWSKI, Artur. Rezenzje. Dzieje Najnowsze [online]. 29 wrzesień 2021, T. 53, nr 2, s. 217–238. [udostępniono 28.1.2022].