1.
PISKAŁA, Kamil. Antykomunizm socjalistów – kilka uwag krytycznych. Dzieje Najnowsze [online]. 23 wrzesień 2021, T. 53, nr 2, s. 203–215. [udostępniono 27.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2021.2.11.