1.
NAPORA, Monika. O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze. Dzieje Najnowsze [online]. 23 wrzesień 2021, T. 53, nr 2, s. 187–201. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/DN.2021.2.10.