1.
DAJNOWICZ, Małgorzata. Liga Kobiet Polskich w okręgu łódzkim w latach 1982–1989. Główne kierunki działalności w świetle materiałów sprawozdawczych organizacji. Dzieje Najnowsze [online]. 23 wrzesień 2021, T. 53, nr 2, s. 143–160. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/DN.2021.2.08.