1.
PAWELEC, Tomasz. Ustroń-Jaszowiec. Niespełniony sen o socjalistycznym kurorcie (ze studiów nad kulturą wczasów i wypoczynku w PRL-u). Dzieje Najnowsze [online]. 23 wrzesień 2021, T. 53, nr 2, s. 115–141. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/DN.2021.2.07.