1.
STRAUCHOLD, Grzegorz. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie nie tylko osobiste. Dzieje Najnowsze [online]. 9 maj 2021, T. 53, nr 1, s. 341–342. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.12775/34088.