1.
POLAK, Wojciech & SULEJA, Włodzimierz. Pytania, które nie zostały zadane… „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020. Dzieje Najnowsze [online]. 9 maj 2021, T. 53, nr 1, s. 327–340. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2021.1.13.