1.
WOŁOS, Mariusz. „Niespełniony pisarz, który został historykiem”. Jerzy Wojciech Borejsza (22 sierpnia 1935 – 28 lipca 2019). Dzieje Najnowsze [online]. 9 maj 2021, T. 53, nr 1, s. 197–245. [udostępniono 26.1.2022]. DOI 10.12775/DN.2021.1.08.