1.
JAWORSKI, Paweł. Działalność Komisji Epidemiologicznej Ligi Narodów w Warszawie 1921–1924. Dzieje Najnowsze [online]. 9 maj 2021, T. 53, nr 1, s. 55–75. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/DN.2021.1.03.