1.
OSĘKOWSKI, Czesław. Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze. Dzieje Najnowsze [online]. 19 grudzień 2020, T. 52, nr 4, s. 73–116. [udostępniono 19.10.2021]. DOI 10.12775/DN.2020.4.04.