1.
WOLSZA, Tadeusz. Instrukcja wydawnicza. Dzieje Najnowsze [online]. 1 listopad 2020, T. 52, nr 3, s. 345. [udostępniono 28.11.2021]. DOI 10.12775/31961.