1.
BRUDEK, Paweł. W służbie stolicy i okupantów: Milicja Miejska m.st. Warszawy 1916–1918. Dzieje Najnowsze [online]. 1 listopad 2020, T. 52, nr 3, s. 89–110. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2020.3.05.