1.
PAJĄK, Jerzy Z. Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego. Dzieje Najnowsze [online]. 1 listopad 2020, T. 52, nr 3, s. 21–52. [udostępniono 3.10.2023]. DOI 10.12775/DN.2020.3.02.