1.
MISIAK, Małgorzata. Kraina „od Boga zapomniana”. Językowy obraz Litwy w pismach Józefa Piłsudskiego. Dzieje Najnowsze [online]. 1 maj 2020, T. 52, nr 1, s. 5–21. [udostępniono 2.12.2023]. DOI 10.12775/DN.2020.1.01.