1.
ORZEŁEK, Ariel. Koncepcja socjalizmu wieloświatopoglądowego Stowarzyszenia „PAX” w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980). Dzieje Najnowsze [online]. 15 luty 2020, T. 51, nr 4, s. 145–164. [udostępniono 19.6.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.4.07.