1.
DAJNOWICZ, Małgorzata. Liga Kobiet w okręgu łódzkim w latach 1945–1981. Główne obszary działalności organizacji. Dzieje Najnowsze [online]. 15 luty 2020, T. 51, nr 4, s. 75–90. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.4.04.