1.
TEBINKA, Jacek & ZAPALEC, Anna. Początki współpracy brytyjskich instytucji zajmujących się operacjami specjalnymi z polskim wywiadem wojskowym w 1939 r. Dzieje Najnowsze [online]. 15 luty 2020, T. 51, nr 4, s. 5–25. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.4.01.