1.
BAZIUR, Grzegorz. Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym. Dzieje Najnowsze [online]. 19 grudzień 2019, T. 51, nr 3, s. 263–287. [udostępniono 20.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.3.12.