1.
ŁUKASZEWSKA, Anna. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922)”, Warszawa, 8 II 2019 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 wrzesień 2019, T. 51, nr 2, s. 345–350. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/21120.