1.
KARDELA, Piotr. Obchody świąt państwowych i rocznic narodowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych. Dzieje Najnowsze [online]. 1 wrzesień 2019, T. 51, nr 2, s. 169–185. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2019.2.10.