1.
WIERZBICKI, Marek. Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych. Dzieje Najnowsze [online]. 1 wrzesień 2019, T. 51, nr 2, s. 135–152. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.2.08.