1.
RYBICKA, Hanna. List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 271–275. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/20502.