1.
DROZDOWSKI, Marian Marek. Paderewski – Anatomia geniuszu. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 267–270. [udostępniono 16.1.2022]. DOI 10.12775/20501.