1.
HÜBNER, Mateusz. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6–7 XII 2018 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 263–266. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/20500.