1.
WOLSZA, Tadeusz. Recenzje. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 247–262. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/20499.