1.
JUREŃCZYK, Łukasz. Wielka Brytania w interwencji zbrojnej w Libii w 2011 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 191–214. [udostępniono 12.12.2023]. DOI 10.12775/DN.2019.1.09.