1.
WOLSZA, Tadeusz. Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948). Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 163–189. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/DN.2019.1.08.