1.
REMBACKA, Katarzyna. „Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona„repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych” prowadzonej w latach czterdziestych XX w.?. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 139–162. [udostępniono 21.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.1.07.