1.
MAJZNER, Robert. Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – drugi kanał inspiracji?. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 121–137. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.1.06.