1.
PARAFIANOWICZ, Halina. Florence Harriman i jej praca dyplomatyczna w Norwegii, 1937–1940. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 99–119. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/DN.2019.1.05.