1.
HÜBNER, Mateusz. „Polskie dziecko w polskiej szkole”. Polityka wojewody Michała Grażyńskiego wobec niemieckich szkół mniejszościowych na polskim Górnym Śląsku w latach 1926–1939. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 77–98. [udostępniono 29.1.2022]. DOI 10.12775/DN.2019.1.04.