1.
ŁANIEWSKI, Aleksander. „Giełdy” robotnicze w Imperium Rosyjskim jako fenomen rewolucji 1905 roku. Dzieje Najnowsze [online]. 1 czerwiec 2019, T. 51, nr 1, s. 5–28. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2019.1.01.